Mikaelshulen

Lengde: ca 4 t t/r

Tid: ca 1 time

Tur: middels

Område: Telemark

Visste du...

at Mikaelshulen er et fredet kulturminne

Mikaelshulen ligger ca 30 meter over Telemarkskanalen, og går 16 meter inn i fjellet.
Hula ble brukt som kirke i middelalderen. Den kalles også for Sankt Mikaels kirke.
Mikaelshula var viet til erkeengelen Mikael. Mikaelshulen er et resultat av dypforvitring av granittiske gneiser og den har blitt utvidet av mennesker seinere.
For å komme hit kjør gjennom Skotfoss sentrum og ta til høyre på Dalsbygdvegen. Følg vegen i underkant av en kilometer til skilting mot Pollen (Pollenvegen), følg så Omdalvegen videre forbi Pollen. Du vil passere en mindre gravlund på venstre side før grusveien fortsetter ned i skogen. 1 kilometer lengre fremme er det skiltet parkering til Mikaelshula. Stien begynner rett før parkeringen (ut.no)

Turen går på flott og bred sti. Underveis er det benk til å raste på og en avstikker til en gravplass. Siste biten til hulen må en klyve litt ned og litt opp. Tau er festet her til å holde seg i. På våte dager kan det være glatt her, og på tørre dager kan sanden være glatt å gå på. Fare skilt står oppført, at man går på eget ansvar. Turen er på rett under 4 km t/r, og man går lett på 1 time. Det er også mulighet å komme sjøveien. Brygge å legge inntil nedenfor hulen, da er det bare det siste partiet av turen å klatre opp.

God merking på turen

Kjetting og tau for å holde seg i på de mest krevende stedene på turen

Flott utsikt over Telemarkskanalen